dimanche 25 octobre 2015

@MoiseJovenel fenk sot vote nan sant vot lekol nasyonal Pilet yon seksyon kominal Trou du Nord.-

 Jodi a mwen menm ak madanm mwen Martine ranpli devwa sitwayen n. Nou vote pou tout moun nou kwè ki kapab kenbe Ayiti sou wout devlopman. Ou menm tou, vòt pa w konte ! Biwo vòt yo ouvè jiska 4 è nan laprè midi. Ale vote ! Direksyon peyi a depann de ou !


Enregistrer un commentaire