mercredi 20 décembre 2017

Jerry Tardieu: "Cette rencontre entre les ex Premiers ministres d'Haiti ...Jerry Tardieu: "Cette rencontre entre les ex Premiers ministres d'Haiti est HISTORIQUE"

Historique ! Les anciens Premiers Ministres d’Haiti sur une même table, au delà des divergences idéologiques et des inimitiés personnelles, pour discuter de la constitution. La consultation nationale avance. Après les ex chefs de gouvernement, la commission spéciale sur l'amendement de la constitution de la chambre des députés rencontre les fédérations des CASEK et CASEC d’Haiti. Jeudi les organisations populaires !

Istorik ! Ansyen Premye Minis peyi a chita sou yon menm tab, malgre divèjans ideolojik ak politik, pou yo pale sou kestyon konstitisyon an. Sa pwouve ke an Ayiti lidè nou yo ka mete pwoblèm pèsonel ak politik sou kote pou reflechi ansanm sou gwo dosye nasyonal yo. Konsiltasyon nasyonal lan ap vanse. Prochen rankont Komisyon espesial sou amandman konstitisyon an se avèk Federasyon ASEK ak KASEK peyi a e oganizasyon popilè.

https://youtu.be/F55jpv4Lb64

Aucun commentaire: