Follow by Email / Suivez nous par Email.-

mardi 29 janvier 2019

“Timoun lari” jodi gen dwa tounen “Granmoun” demen !

“Timoun lari” jodi, gen dwa tounen “Granmoun” demen ! 

[ Menm lè yo te viiktim abi seksyèl, yo gen dwa granmoun tankou tout moun! ]

Depi laprès nan peyi Etazini fin anonse vandredi 25 janvye 2019 pase, yon antant avoka “Mitchell Garabedian” ak fim avoka “Simmons, Hanly, Conroy LLC”, jwenn ak yon pakèt gwo kongregasyon katolik Etazini tankou “Ordre de Malte”, kongregasyon Jesuites, pou dedomaje viktim Pwojè Pierre Toussaint ke Douglas Perlitz te abize seksyèlman nan vil Okap, sepa 2 mesaj n’ap resevwa.

Anpil moun, aysyen tankou etranje, ap reflechi koman pou lajan an pataje, kòman pou yo itilize’l, ki sa pou Cyrus ak avoka yo fè viktim yo fè ak kòb la, elatriye.

Sou paj Facebook mwen, gen yon ansyen anplwaye pwojè a ki di : “ Cyrus pran dosye a pou li sèl, li mete tout moun akote.’’

Pawòl sa yo demontre ke moun sa yo pa konprann anyen, oubyen yo bliye sa ki esansyèl nan dosye a. Se pou rezon sa nou deside piblye teks sa.

Paske, menm lè nou gen obligasyon sekrè ki garanti pa lalwa Etazini ki pwoteje tout enfòmasyon ki konsène travay avoka, nou deside fè ti piblikasyon sa pou evite pwopagann manti gaye nan plas verite.

Me sa nou dwe konnen sou pwosè sa :

1- Dosye a konsène granmoun. Viktim yo se ansyen timoun nan lari ki gen plis pase 21 lane jounen jodia. Kidonk, se yo sèl ki mèt dosye yo, se yo sèl ki dwe resevwa enfòmasyon sou li, se yo sèl ak jij la ki gen dwa deside sou dosye a;

2- Sa pa gade okenn lòt moun. Menm paran viktim sa yo pagen anyen pou wè nan dosye sa, si sepa yon viktim ki envite’l foure bouch…. alewè pou ansyen reskonsab pwojè, zanmi ak lòt moun akote.

3- Se pou rezon sa, Cyrus pa te ka ap mache rankonte moun sa k’ap pase nan pwosè-a. Se pa paske li t'ap pran tout bagay pou li. Dayè pwosè sa paka pou Cyrus, se pou viktim yo.
Sa tout moun dwe konprann nan koze “Obligation Confidentialité”, si wap travay pou yon fim avoka kòm ajan, epi w di yon bagay ki lakòz avoka yo gen pwoblèm nan pwosè y’ap mennen, yo ka rele’w lajistis pou mande'w reparasyon, domaj ak enterè.

Epi tou, nou pa anvi pedi kredibilite nou devan gwo avoka sa yo :
a) - “Mitchell Garabedian” ki se pi gwo avoka ameriken nan mòd dosye abi seksyèl. Yo menm fè yon film sou li ki rele “Spotlight” 

b) - Fim avoka “Simmons, Hanly, Conroy LLC” kouvri tout etazini, li defann moun nan yon bann gwo dosye tankou petwòl kite fè polisyon nan Golf Mexique apre pasaj Katrina, move pwodi famasi “Johnson and Johnson”, elatriye. 

Nan yon peyi tankou #Haiti kote lajistis ap pase viktim anba pye, nou bezwen gwo avoka ameriken sa yo pou entènasyonalize yon seri dosye, bay viktim Haiti yo chans jwenn jistis, epi tou fè bandi yo konprann ke menm si yo ka “vandalize dosye yo an #Haiti”, gen mwayen pou trennen yo lajistis kote pagen jij ak komisè kòwonpi kap pran lajan anba tab pou vyole dwa viktim yo. 

Paske depi w kite nou jwenn yon fason pou pwofite de “extra-territorialité” brigaday wap fè an #Haiti, w mele. Tout moun konnen, nan peyi Etazini, li preske enposib pou nèg al kòwonp lajistis. Jij nan peyi sa pran tèt yo oserye, menm prezidan Trump paka derespekte desizyon yo pran kont li.

4- Nap reprann enfòmasyon sa, paske se 6 lane nou pase ap sibi kritik san fondman sa :
Moun kap di "Cyrus pa janm di yo anyen sou dosye-a", "Cyrus kenbe bagay yo pou li sèl", yo dwe konnen ke se konsa sa fonksyone devan lajistis. Si mari w oubyen madanm w ap travay sou yon dosye, w dwe konprann ke li pa kapab eksplike’w anyen nan dosye sa, menm si nou dòmi sou menm kabann.

5- Viktim yo poko resevwa 60 milyon dola. Se jij la ki pral detèmine kòman yap resevwa li swivan pwopozisyon pati yo fè, epi tou daprè istwa sa kite pase avan…
Jij la pral deside nan kad lalwa pou gade si antant lan respekte la lwa, si li fèt nan enterè viktim yo ak lajistis, elatriye.

6- Li pa bon pou moun ap repete bagay yo pa konnen nan dosye sa. Paske anpil nan vye koze moun ap di, yo pa chita sou anyen. Tout dokiman yo nan Tribinal la, jij la okouran de detay sa yo, yon seri nan dokiman sa yo pibliye sou sit internet tribinal la, anpil nan yo afiche depi plis pase 6 lane…

7- Dosye 60 milyon sa pa konsène ansyen anplwaye Pwojè Pierre Toussaint, li pa konsène non plis tout moun ki te nan Pierre Toussaint. Li konsène sèlman moun ki viktim abi seksyèl swivan temwayaj yo bay, ankèt ki fèt sou temwayaj yo fè, depozisyon ak tout lòt prèv an Haiti tankou Etazini ke avoka yo gen nan men yo.

8- Nap tou di an pasan ke se avoka yo ki toujou deside ki moun yap reprezante nan pwosè-a pami tout moun ki pote plent. Se pa Cyrus Sibert. Se avoka yo ki toujou pran desizyon final sou dosye yo. Se pa ni Cyrus ni lòt viktim.

9- Nan zafè abi seksyèl, moun pa janm fin konnen sa lòt moun sibi. Paske se pa bagay ki fasil ditou pou rankonte. Gen dwa gen moun ki pa janm gen kouraj pote plent ak tout yo viktim. Moun sa yo gen dwa ap fawouche lòt moun ki viktim yon fason pou moun panse li pa viktim tou. W ka sezi wè, chak fwa li rantre lakay li, lap kriye pou sa li te sibi, men li pa janm ka di sa. Kidonk, nan dosye sa yo, se klwazonman total, ki vle di moun pa oblije konnen istwa lòt moun.

10- Si yon ansyen anplwaye Pwojè Pierre Toussaint te deside temwaye oubyen sipòte viktim yo, sete chwa pa li… epi tou se menm yon obligasyon. Paske, daprè lalwa Etazini e menm an Haiti, si wap travay yon kote, w konnen yap abize timoun, yo gen obligasyon pou rapòte sa. Si w pa fè sa, w konplis, lajistis kapab pousib w.
Aktyèlman, gen yon Evèk katolik nan vil Lyon, peyi Lafrans ki ap jije paske li pat rapòte abi seksyèl yon pè tap fè nan pawas kote li te reskonsab la;
Nan vil Okap, Douglas pase 10 lane ap vyole timoun libe libè, si li pat benefisye konplisite aysyen ki fèmen zye pa di anyen, abi sa yo pa tap ka dire tout tan sa.

11- Viktim Pwojè Pierre Toussaint yo ap tann desizyon jij la, tankou tout moun. Se viktim sa yo ki mèt dosye yo, se yo ki gen dwa deside sou kòb yo pral resevwa, menm si yo te timoun nan lari lè yo te viktim abi seksyèl anba men Douglas Perlitz, jodia yo granmoun, yon gen dwa deside an granmoun.

12- Pwosè sa te fèt pou dedomaje viktim, se sèl viktim kap jwenn dedomajman apre desizyon jij la.
60 milyon dola y'ap pale de li-a, pral separe ant 133 viktim pou pi piti. Pèsonn poko konnen kòman viktim yo ap touche kòb sa. Tout bagay depann de ki sa jij ameriken ki sou dosye a deside. Li ka valide antant ke pati yo twouve, konsa tou li kapab egzije chanjman nan antant lan.

13- Pa pèdi tan nou nan bay Cyrus presyon pou lajan viktim yo. Se yo sèl k’ap gen pou deside sou lajan dedomajman y’ap gen pou resevwa, lè jij la fin deside.

SEMPER FI !!!


Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti
#LeReCit @ReseauCitadelle
WhatsApp : +509-3686-9669
reseaucitadelle@yahoo.fr
www.reseaucitadelle.blogspot.com
29 Janvier 2019

vendredi 25 janvier 2019

$60M deal settles sex-abuse claims against Fairfield U. grad’s Haitian charity (Cap-Haitien).-

By Michael P. Mayko Updated 12:34 pm EST, Friday, January 25, 2019

Fairfield University and four affiliated religious and charitable organizations today settled a series of lawsuits alleging sexual abuse in a school for homeless boys founded and operated by Douglas Perlitz with the help of several Catholic charitable organizations.

Today’s action is the second global settlement of civil suits brought on behalf of young Haitian boys by Mitchell Garabedian, a Boston-based lawyer who has built a reputation for bringing sexual abuse suits against Catholic priests and employees throughout the United States. In 2013 he settled 23 similar lawsuits for $12 million on behalf of 24 boys.

“A significant proportion of the funds to be used in the University’s contribution to the settlement will come through a University Insurance carrier,” Fairfield University said in a statement regarding today’s action.

“The University has been planning for this litigation, and any difference has been allocated for and will not have material impact on the financial integrity of the University or its day-to-day operations in serving our students, faculty and the broader Fairfield Community. We will continue to make investments to enhance our facilities and our faculty to ensure that we provide a world-class education to our students.”

The lawsuit - and several other earlier ones - arise out of a three-phase program to feed, clothe, shelter and education street boys in Haiti. The program was designed by Douglas Perlitz, a 1992 Fairfield University graduate who the school chose as its 2002 commencement speaker.

Seven years later, Perlitz was arrested on charges of sexually abusing dozens of boys he was supposed to be helping. A joint investigation by the U.S. Immigration and Customs Bureau, Haitian National Police and the United Nations led to his arrest, conviction and incarceration. He is due to be released in 2026 from his 19-year, 7-month federal prison sentence.

The lawsuit was filed in 2013 by Mitchell Garabedian, a Boston lawyer on behalf of boys who claim Perlitz sexually abused them while they were participants in his Project Pierre Toussaint program in Cap-Haitien, Haiti's second largest city.

Garabedian and Simmons Hanly Conroy LLC said the class action settlement, subject to court approval, has been reached for the minor victims of sexual abuse perpetrated by , Father Paul E. Carrier, S.J., or anyone else affiliated with the school and programs commonly known as “Project Pierre Toussaint” or “PPT” of Haiti. The proposed class action settlement is embodied in a settlement agreement that provides for creation of a Settlement Fund in the amount of $60,000,000 and a separate Settlement Administration Fund in the amount of $1,200,000.

“What we learned in these cases is that impoverished Haitian children were sexually abused and then left in pain, agony and without hope.” said Garabedian, co-lead counsel in these cases with Paul J. Hanly, Jr. of Simmons Hanly Conroy LLC.

The supervisors of Douglas Perlitz alleged to be negligent in their supervision of Douglas Perlitz were Father Paul E. Carrier, S.J., Hope E. Carter, Fairfield University, The Society of Jesus of New England, the Order of Malta, and Haiti Fund, Inc. The supervisors of Father Paul E. Carrier, S.J., alleged to be negligent in their supervision of Father Paul E. Carrier, S.J., were Fairfield University, The Society of Jesus of New England, and Haiti Fund, Inc.

In 2013, the same defendants paid $12 million to settle similar claims brought by 24 other young men for Perlitz’s sexual abuse of them when they were minors.

In 2013, Garabedian settled 23 similar lawsuits for $12 million filed on behalf of 24 boys who accused Perlitz of abusing them.

Lawyers said the $12 million from that settlement came primarily from insurance policies held by the other defendants. The defendants include the Rev. Paul E. Carrier, the former chaplain of Fairfield University and a former officer of the Haiti Fund Inc., which served as Project Pierre Toussaint's nonprofit fundraising arm. Also named in the lawsuit are: the Haiti Fund Inc.; Fairfield University; the Society of Jesus of New England; Carrier's religious order; the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, American Association, U.S.A. -- which provided the start-up grant and additional money to Perlitz's programs -- and for which Carrier served as a magistral chaplain. Hope Carter, a New Canaan philanthropist, Malta member and former member of the Haiti Fund's board of directors, and seven unidentified people, are also named.

In 2011, nearly $49,000 was seized from his accounts and distributed to the 16 victims identified in the criminal case built against him by the Haitian National Police, Assistant U.S. Attorney Krishna Patel and the U.S. Department of Homeland Security's Immigration and Custom Enforcement Division.

https://www.ctpost.com/local/article/60M-deal-settles-sex-abuse-claims-against-13561016.php

lundi 21 janvier 2019

RÉCAPITULATION #1 DE L’ÉMISSION "AVEC L’OPINION” de Cyrus SibertRÉCAPITULATION #1 DE L’ÉMISSION "AVEC L’OPINION" : Haiti, son sytème néo-féodal, sa bourgeoisie monopoliste, la corruption et les mécanismes de transvasement des fonds publics (#Petrocaribe) vers des comptes privés.

( Cyrus Sibert, #LeReCit @Reseaucitadelle, WhatsApp: +509-3686-9669 )

samedi 19 janvier 2019

Les élèves d’#Haiti dénoncent l’absence l’électricité en dépit du contrat #SOGENER.-


Les élèves d’#Haiti dénoncent l’absence l’électricité en dépit du contrat #SOGENER

Nan koute moun kap di’l kenbe kontra @SogenerHaiti a prezidan @MoiseJovenel sanlè gen pwoblèm ak jenn yo.‬
‪Revandikasyon jenn yo pagen demagoji ni politik, yo pa nan ABA ni joure. Paske yo pa payrolls @DimitriVORBE ak boujwazi :‬
‪Yo pa wè kouwan, yo di yo bezwen kouwan. ‬

#LeReCit ‬
https://youtu.be/qkDyuSYqJ_I

Lamò jenn gason sa fè'm reflechi anpil sou reskonsabilite moun ki lidè kwayans ak lafwa nan peyi d'#Haiti.-

Lanmò jenn gason sa fè'm reflechi anpil sou reskonsabilite moun ki lidè kwayans ak lafwa nan peyi d'#Haiti.-

[Sa se foto Jacques Makenson ak mwen menm Cyrus Sibert nan dat 29 mas 2016, apre li te fin swiv trètman epi geri.]
-------
Ayè vandredi 18 janvye 2019 la, mwen aprann ak anpil tristès lanmò Jacques Makenson, yon timoun lari, kite nan Pwojè Pyè Toussaint epi kite viktim abi seksyèl anba men reskonsab pwojè a kise Douglas Perlitz, yon sitwayen meriken ke lajistis Etazini kondane 21 desanm 2010, pou 20 lane, apre li te aksepte rekonèt krim li fè sou timoun nan lari vil Okap.

Lamò sa fèm revolte kont elit peyi d’#Haiti ki kontante yo sèlman chita ap reklame dwa, pouvwa ak privilèj san yo pa pran reskonsabilite gide mas pèp la.

Vodouyizan yo pale anpil reklame dwa yo. Men yo pa jwe wòl yo nan louvri zye pèp la, ede yo fè diferans ant sa ki mistik ak obligasyon pou yo respekte sa ki syantifik. Anpil moun ap mouri akòz de yon kwayans ki di “si yon moun malad, w pa dwe ale nan doktè paske remèd doktè ap touye’w.”
Kidonk, bagay sa fè ougan chaje moun malad ki vini devan pòt yo avan menm moun sa yo ale lopital.

Menm lè nou trè kritik kont anpil mechan nan boujwazi ya, nou dwe rekonèt ke elit nan klas mwayèn nan echwe tou. Yon senp ti kout zye nan lajistis ak nan lasante, ki se 2 sektè domine pa klas mwayèn nan, ap demontre ke se yon echèk kolektif de tout elit tout kouch peyi d’#Haiti, ki derefize jwe wòl yo, epi mete nou la.

Fayit nan sante ! Yon jistis ki pa fonksyone byen ! Mantalite ki plis bloke peyi pase ede'l avanse !

Nan lane 2016, pandan yon depozisyon nan peyi Sendomeng devan avoka etranje ak ofisye tribinal meriken, Makenson tap touse san rete. Etranje yo ki tap tande temwayaj li nan kad pwosè pou dedomaje viktim yo te oblije kanpe depozisyon an epi mande’m asire ke sepa tibèkiloz li genyen, epi veye ke li geri avan pou’m retounen ak li Sendomeng pou yo kontinye tande li. Yo te ranvwaye depozisyon an.

( An pansan map di nou ke paske politisyen aysyen ap kraze brize tout tan, se Sendomeng anpil rankont pou yon seri gwo dosye blije fèt. Paske anpil konpayi asirans refize kouvri bagay kap fèt Haiti; sak pi grav la, se yon gwo risk lè yon konpayi voye anplwaye li an Haiti. Paske si yon bagay rive, yo ak atake reskonsab konpayi sa lajistis pou neglijans ki baze sou le fè ke yo te konen risk yo, #Haiti toujou gen kraze brize, lidè politik yo toujou anonse zak vyolans yo. )

Lè’m mande Makenson : sak pase ki fè wap touse konsa? Li reponn mwen : se nan yon "mò touse" yo voye sou li. Li di’m tout remèd li pran bagay sa pa janm pase.
Mwen te eksplike misye ke se lè nou fin fè tout analyz ak konsiltasyon lopital nap ka wè si se bagay mistik ou pa.

Ebyen, lè nou ale lopital Justinien, reskonsab laboratwa yo dekouvri li soufri tibèkiloz. Epi yo refere nou nan Sant Sante CDS ri zero L ki gen yon pwogram trètman maladi sa nan Okap.

Dr Constant te byen akeyi nou. Apre yon bon ti pale de ASC ki se ekip foutbòl li renmen anpil, li rele yon mis reskonsab pwogram lan epi di’l pou pran swen Makenson.

Apre 6 mwa Makenson pase ap vini pran medikaman nan sant lan, misye te geri. Nou te fè plizyè tès ak sètifika medikal voye Etazini pou pwouve ke Makenson geri, li kapab temwaye kòm sa dwa.

Apre sa li reprann aktivite li nan lari-a, ap degaje li pou’l siviv.

Nan mwa novanm 2018 la, lè’m te rantre Okap, mwen wè Makenson gen yon maleng nan men. Mwen di’l sak pase, li reponn se bagay malfektè. Tout sa li mete sou men an pa mache. Mwen bay li presyon pou li ale kay doktè. Li di li pagen kòb. Kòm jij meriken an entèdi mwen menm Cyrus Sibert bay viktim yo kòb paske se klyan fim avoka ke map ede nan dosye a yo ye konnye-a, nou oblije fè anpil strateji pou Makenson jwen mwayen ale wè yon doktè. Fwa sa nou pat la pèsonèlman. Ebyen, nou aprann ke li te ale wè ougan pito pou men an.

Nan sans sa, depi anviwon yon senmenn, yon bon zanmi Makenson rele nou pou eksplike kòman misye pa bon ditou. Sitiyasyon’l tap degrade. Fwa sa, se manje li pat ka vale. Depi li manje, li vomi. Epi lap deperi.

Sak pi grav la, menm zanmi sa di nou, "yo paka ale lopital ak misye paske se bagay malefik. Kidonk, depi doktè mete men sou li, lap mouri."

Lè mwen aprann nouvèl la, mwen di avoka viktim yo sa. Yo fè rezèvasyon avyon pou’m rantre Okap vin ede Makenson gras a kontak pèsonèl mwen gen, menm janm ak lè li te ap touse a. Paske, avoka yo tou, pagen dwa bay viktim yo kòb. Jij meriken an te pran yon desizyon sou sa. Yon bagay ki fè anpil moun ayiti ap kritike di nou di, paske men kob pou achte yon sachèt dlo, nou pagen dwa bay yon klyan. La lwa entèdi sa.

Plan pa’m sete al kote yon reskonsab lopital epi mande’l aksepte Makenson pami malad yo ekzonere, ki vle di malad ki pa peye anyen lopital la. Epi tou, gras a kèk zanmi mwen gen ki nan famasi, mwen tap gade kòman yo ka banm kout men.

Sou pwen sa, pwoblèm lan rete antye. Makenson panse se maladi yo voye sou li. Lè mwen pale ak li, se menm repons lan. Gen yon kolaboratè ki menm di’m, si misye te mouri apre mwen fin mennen’l kay doktè, yo tap di se mwen ki lakòz li mouri.

Bufff !!!

Rezèvasyon gentan fèt pou’m rantre senmenn 21, epi jounen 18 janvye a nou aprann Makenson mouri.

Malgre mwen toujou evite pale de dosye pwosè sa, paske mwen gen obligasyon sekrè, nan dosye ke m’ap jwe wòl ajan anketè ak ankadreman viktim, aspè kwayans sa atire atansyon’m.

Gen anpil moun kap mouri nan peyi-a akoz de kwayans sa yo. Anpil malad rive lopital byen mal pou yon seri de ti maladi ke yo te ka rezoud fasil. Kote yo te ye? Kay bòkò! Sak pi grav la, yon seri pastè legliz rantre nan pratik sa tou. Kote yo di moun yo pa ale lopital, yo ka geri yo.

Pastè sa yo refize konprann ke se Bondye ki bay lòm entelijans, kidonk, Bondye paka kont lasyans depi se byen lap fè.

Pou vodouyizan yo, nou panse, pa dwe gen pwòblèm pou yo wè yon moun ki fi’n wè doktè. Men, di moun ki malad ke li pa dwe ale kay doktè-a, se yon gwo pwoblèm. Se menm yon krim. Sak pi grav la, lajan bòkò ap mande pou trèman, w pa fouti prevwa ki kantite, anplis yo pagen limit nan pri… Sepa bagay malere ka jere ditou. Epi tou, w paka mande yon moun ki pa abitye nan bòkò lajan pou’w ale kay bòkò. Li yon tijan konplike...

Nap mande si pa dwe gen yon lwa ki oblije ougan ekzije papye doktè avan yo resevwa yon moun.

Se bagay grav sa ye !

Nou paka chita ap joure boujwa oubyen palmantè ak ekzekitif kap pale tintin san nou menm nan klas mwayèn nan pa pran reskonsabilite nou nan domèn nou ye yo.

Sa fè’m mal anpil pou Makenson ki mouri.

Moun ki se lidè kwayans ak lafwa nan peyi d’#Haiti dwe reflechi anpil a bagay sa yo.

Yon jenn fanm ki gen yon “tumeur” nan matris ke doktè ka trete fasil, doktè nan gwo lopital Sendomeng pran randevou ak li pou retire boul la, mari fi a chache kòb pou madanm li al pran swen nòmalman, ebyen yon pastè debake epi di li : « Lap fonn "tumeur" a ak lapryè.» Ebyen, yon lane apre, kansè anvayi jenn madanm lan ki mouri kite yon bann timoun piti. Pou kache echèk la, yo di "se manje lòt fanm manje dam lan", "li te manke lafwa"….patati, patata.

Saaaa se yon gwo pwoblèm ki merite rezoud nan peyi d’#Haiti. Lidè peyi sa dwe panse a pwoblèm sa yo : Jistis (eta tribinal yo ak enjistis yap fè pèp la), Sante (eta lopital yo), Mentalite negatif (tout vye kwayans kap bloke devlòpman)

Pou fini, nap di :

Batay pou tout viktim abi seksyèl pwojè Pyè Tousen jwenn jistis ap kontinye. Menm lè sa fè sizyèm viktim ki tonbe pande dezyèm faz pwosè a, menmsi se vre bagay sa yo afekte nou anpil, men nou pap dekouraje. Okontrè, sa ranfòse konviksyon nou nan verite ak jistis. Paske se sèl jistis pou sa ki vivan kap ka sove diyite ak memwa sa ki tonbe pandan batay la.


Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti
#LeReCit @ReseauCitadelle
WhatsApp : +509-3686-9669
reseaucitadelle@yahoo.fr
www.reseaucitadelle.blogspot.com
19 Janvier 2019

vendredi 18 janvier 2019

Zen pete! Yo jwenn kote Patrick Norame konn depoze gwo lajan #BMPAD #PetroCaribe.-


Zen pete! Yo jwenn kote Patrick Norame konn depoze gwo lajan sou "Account" Nenel Cassy.— Dosye Patrick Norame a montre kòman analiz kont labank se sèl mwayen pou fè Bonjan ankèt #Petrocaribe.-

Daprè FJKL de Marie Yolene Giles, yo jwenn kote Patrick Norame te konn depoze gwo lajan Pou senatè Nenel Cassy. Selon yon rapò de 7 paj, Patrick Norame antre nan #BMPAD an avril 2016 li te gen 920150 goud oubyen $11722.71 US sou kont li, lè’l kite BMPAD li sòti tou anfle ak 62140.63 dola Ameriken nan yon kont Unibank e anviron 13 milyon goud sou yon kont BNC. Yo jwenn li ta gen plizyè kay li achte. Selon Rapò sa, yo site nom Evans Lainé ke Patrick Norame ta bal yon chèk de 1 milyon goud kote yo paka konn poukisa. Menm Evans Lainé sa gen yon Kont konjwen ak senatè Nenel Cassy ki se 16400001325. Avoka Patrick Norame se André Michel ki tap defann pou yo pa mete men sou Patrick Norame. Marie Yolenne Ap bay detay sou kijan mesye sa yo nan koripsyon 👇