Follow by Email / Suivez nous par Email.-

vendredi 24 mai 2019

Interpol: démantèlement d'un réseau international de pédophiles sur le «darkweb».-

Interpol: démantèlement d'un réseau international de pédophiles sur le «darkweb».-

Par Le Figaro avec AFP 
Publié le 23/05/2019 à 08:58

L'organisation de coopération policière internationale Interpol a annoncé ce jeudi le démantèlement d'un réseau international de pédophiles connectés sur le «darkweb», une opération qui a déjà conduit à l'arrestation de neuf personnes en Thaïlande, Australie et Etats-Unis. Lancée en 2017 après la découverte de matériel pédopornographique sur un site à souscription du darkweb réunissant près de 63.000 membres, cette opération initiée par Interpol a aussi permis de «sauver 50 enfants», ajoute l'organisation sans préciser ni leur âge ni leur nationalité.

Saisis par Interpol au début de l'affaire, des enquêteurs de plusieurs pays ont analysé du matériel publié sur ce site montrant des abus perpétrés sur onze garçons, tous âgés de moins de 13 ans, parvenant à localiser des adresses IP en Thaïlande, Australie et Etats-Unis. De son côté, le département de lutte contre la cybercriminalité de Bulgarie a désactivé le serveur de ce site sur lequel «pendant plusieurs années du nouveau matériel était mis en ligne chaque semaine», précise Interpol.

Des milliers de documents pédopornographiques filmés.-

Parmi neuf suspects interpellés, le principal administrateur du site, basé en Thaïlande, a été identifié comme l'auteur des abus contre les 11 garçons parmi lesquels figurait son neveu. Un autre webmestre résidant en Australie a été arrêté en possession de milliers de documents pédopornographiques filmés en Thaïlande et en Australie. Sur ces images, il était souvent le principal auteur des abus sur des enfants dont l'un n'était âgé que de 15 mois au moment des faits, affirme Interpol. Les deux hommes ont déjà été respectivement condamnés à 146 ans et 40 ans de prison dans leurs pays de résidence.

Aux Etats-Unis, «plusieurs arrestations concernent des personnes occupant des postes de confiance, ainsi qu'un individu qui a abusé de son demi-frère âgé de deux ans», a déclaré l'attaché régional du ministère de la Sécurité intérieure (HSI) américain à Bangkok Eric McLoughlin, cité par Interpol.

L'enquête, qui mobilise encore près de 60 pays membres de l'organisation policière, pourrait se prolonger pendant plusieurs années tant les ramifications de ce réseau sont nombreuses et étendues. Outre les 50 enfants «sauvés», les enquêteurs tentent d'en identifier une centaine d'autres également susceptibles d'avoir été victimes de ce réseau, indique encore Interpol sans fournir davantage de précisions.


http://www.lefigaro.fr/flash-actu/interpol-demantelement-d-un-reseau-international-de-pedophiles-sur-le-darkweb-20190523

samedi 18 mai 2019

Le juge d’instruction de CAFE TRIO était l’avocat de Moise Jean-Charles.-

L’emprisonnement abusif du Délégué Départemental Nord, Antonio Jules, vise à l’empêcher de récuser le Juge d’Instruction Emmanuel Vertilaire, reconnu comme avocat de Moise Jean-Charles lors des élections de 2009. 

Normalement, le juge Vertilaire devait refuser d’enquêter sur ce dossier, faute de conflit d’intérêt. Malgré tout, il a eu le courage d'auditionner Moise Jean-Charles, accusé aussi par @LatortueYouri dans l’Affaire CAFE TRIO!


vendredi 17 mai 2019

Cyrus Sibert ap reponn yon sitwayen ki di’l resezi’l nan dosye Antonio Jules la.- #LeReCit

Cyrus Sibert ap reponn yon sitwayen ki di’l resezi’l nan dosye Antonio Jules la.- #LeReCit

Monchè Jacky Andre, li mande anpil kouraj pou defann dwa moun. Sitou moun ke advasè politik ap denigre nan radyo ak opinyon piblik. Paske, se nan defann prensip sa yo nap ka defann dwa tout moun an jeneral.

Jodia nou pare pou aksepte ke yon jij enstriksyon gen dwa voye kelkeswa moun nan prizon nenpòt kilè, sitou paske li fache deske sitwayen an deside rekize’l. Demen nap viktim de sa, lè yon jij enstriksyon voye nou nan prizon paske li bezwen pran madanm nou, paske li bezwen pran pitit fi nou, oubyen paske li bezwen pran byen nou.

Nan peyi Lafrans kote yo te envante pòs jij enstriksyon sa, yo komanse refòme’l, kreye lòt pòs jij pou sipèvize’l kontwole, e anpeche deriv. Paske se yon kreyasyon 18e syèk kote lide otokrat, abitrè ak anperè, diktati tap domine lemond.

Nou tout konnen kòman bagay yo ye nan peyi d’Haiti. Si nan peyi Lafrans yo reyalize ke jij enstriksyon yo fè anpil derapaj, se pa an #Haiti kote mwayen prèv yo trè limite. Se yo di, li di, mwen tande, li te di’m, elatriye… Donk, se yon peyi kote li fasil pou monte dosye sou moun pou divès rezon.…jalouzi, rayisman, anbisyon, elatriye. Nan sans sa, tout moun ki gen bon sans dwe egzije ke otorite yo ki gen mwayen nan men yo, chache prèv solid avan yo detri lavi yon sitwayen tankou repitasyon li, byen li ak libète li.

Map di’w tou ke menm moun ki kondane a mò gen dwa. Nan sitiyasyon peyi a ye la tout moun ap mande trase egzanp… se sa tout moun ap repete. Ebyen, egzanp yo dwe trase san pasyon, san kòlè, san rayisman, san enflyans, nan respè dwa ak garanti lalwa.

Mwen pap okipe okenn moun kap kritike pozisyon’m. Paske mwen konnen, 1- Jezi te nan prizon paske yon ti gwoup moun te deside touye’l pou rezon politik,

2- pandan revolisyon fransèz la Robespierre fè anpil abi sou preteks lap defann libète pou pèp. Li kondane Rwa Louis 16 ak yon jijman trike, kote li monte yon tribinal ki deja konnen yo pral kondane Louis 16 ak fanmi li, kèlke swa prèv kontrè ke avoka li pote.

3- Mwen te chita Orlando, mwen tap koute nan radyo Vizyon 2000 Justin Metellus kap di mwen menm Cyrus Sibert te nan reyinion nan vil Okap tandiske mwen pat menm nan peyia.

Lemond gen yon istwa enjistis.

Se pou rezon sa, Cyrus Sibert ap toujou kanpe pou egzije bonjan prèv, ke lalwa respekte, ke lajistis tranche san pasyon ni rayisman ak enflyans politik.

Si yon moun gen pwoblèm ak Antonio paske li pran fanm li, paske li okipe yon pòs ke li anvye, moun sa dwe afwonte li sou lòt teren. Apre sa, si se pou akizasyon CAFE TRIO, mwen pa di li pa koupab, mwen sèlman egzije ke lajistis travay tèt frèt, san pasyon.

E, sepa sa mwen wè! Yo arete Antonio pandan li ale nan pakè Okap pou rekize jij entriksyon an. Kidonk, li tap egzèse yon dwa ke li genyen. Si rekizasyon an pat bon, lajistis te dwe sèlman rejete’l. Men arete’l pandan lap egzèse dwa sa, alòske pat gen manda kite lanse kont li avan sa, pa jis. Se yon zak gwo ponyèt.

- Arestasyon yon sitwayen kap egzèse dwa lalwa bay li pou rekize yon jij paka jis.

- Anpeche yon sitwayen defann tèt li paka jis, paske lajistis chita sou prensip dwa tout moun genyen pou defann tèt yo.

- Arete yon delege ke tout moun konnen kote li rete, ki pa menm eseye kite peyia ak tout yo mete entèdiksyon depa kont li, paka jis.

- Pou fini, fason komisè gouvènman konbat demand libète pwovizwa pou delege a, demontre a klè gen konplo politik. Mwen pa di li te dwe jwe wòl avoka li, men li ta kite se jij la ki tranche.

Mwen konnen Antonio Jules gen yon konpòtman ki ka lakòz moun pa renmen’l. Men, sepa ak lajistis pou konbat li.

Fason w wè’m ap koman dosye sa, se Cyrus Sibert, se konsa mwen ye : mwen toujou gen kouraj di sa’m panse, defann moun ki san vwa, kanpe akote moun kap sibi anba desizyon bout di otorite.

Eksperyans mwen kòm jounalis kap fè ankèt e ki konnen reyalite peyi d'#Haiti banm kouraj pou fouye, pa kouri vale sa tout moun ap di, pa gade bagay yo sou aparans, epi gen karaktè pou kanpe anfas pawòl san prèv tout moun ap repete.

Jodia se Antonio Jules, demen se pral tou pa tout moun w wè kap bat bravo yo. Paske #Haiti gen yon tradisyon zak gwo ponyèt chèf, nou mèt tann tou pa nou. Lè sa, Cyrus Sibert, @ReseauCitadelle ap toujou prè pou defann dwa nou, ak garanti lalwa bay nou.

Sonje se #Haiti nap viv ! Sitou Okap kote gen yon tradisyon yon ti gwoup moun gwo palto kap deside ki moun pou yo arete, sezi byen yo, pran kay ak tè yo, deposede yo, "yon fason fè yo kite frekan."

#LeReCit

https://twitter.com/reseaucitadelle/status/1129078072362377217

https://www.facebook.com/LeRecitHaiti/photos/a.10153417078189478/10158634069429478/

jeudi 16 mai 2019

Preuves d’acharnement contre le citoyen Antonio Jules.- #LeReCit

Preuves d’acharnement contre le citoyen Antonio Jules.- #LeReCit

« Le délégué Antonio Jules entame sa deuxième soirée en détention à la prison civile du Cap-Haitien» …., ce texte du journaliste Quetony Saint-vil contient des preuves de l’acharnement des certaines autorités de la justice contre le Délégué Départemental du Nord.-


1- « Inculpé dans l’assassinat de Jacques Henri Dubois par asphyxie, le 28 avril 2018 à Cap-Haitien, suite au lancement des gaz lacrymogènes dans une salle remplie d’invités… »

- Si vraiment le Juge d’instruction accuse Antonio Jules d’ASSASSINAT, rien n’est plus évident de sa motivation personnelle contre le Délégué Jules. Car, l’assassinat est clairement défini en droit. La mort de Jacques Dubois ne peut pas être qualifié d’ASSASSINAT. Vu les circonstances rapportées dans la presse par les principaux acteurs de l’évènement, il s’agit plutôt d’un homicide involontaire qui ne correspond pas à la définition d’ASSASSINAT.


2- « Notons que le représentant de l’Exécutif dans le Nord, Antonio Jules, a été arrêté le 13 mai 2019 et a été conduit en détention le même jour. Il a été pris de corps, au moment où il s’apprêtait avec ses avocats à déposer une requête de récusation contre le juge instructeur Emmanuel Vertilaire qui instruit l’affaire pour laquelle il est inculpé. »

- Là, il est clair que la mise au arrêt du délégué Antonio Jules, alors qu’il exerçait son droit de récusation conformément à la loi, est une violation des garanties juridicolégales mises à la disposition du citoyen. On peut même parler d’intimidation contre le citoyen-délégué…


3- Comme nous aimons à le répéter, “Antonio Jules est souvent trop AGITÉ pour surveiller ses arrières. Il mérite d’être encadré”.

Trop naïf, il n’arrive pas à percevoir la main invisible de certains Francs maçons puissants de la ville du Cap-Haitien, très influents dans le secteur du Droit, la magistrature et l’avocature…surtout les Tribunaux.

Ce secteur ne lui pardonne pas l’arrestation de leur VÉNÉRABLE Zéphirin, ce comptable des Travaux publics qui avait été arrêté par le Délégué Antonio Jules puis emprisonné pour une affaire de ciments.

Ils ont d’ailleurs manifesté leur joie sur les réseaux sociaux.


#LeReCit @ReseauCitadelle  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213378688693807&substory_index=0&id=1596773212

Pwoblematik abitrè Jij enstriksyon nan demokrasi #Haiti.-

Jij enstriksyon peyi d’#Haiti plis motive pa arete moun, mete yo nan prizon olye de konsantre sou prèv. Mwen poko janm tande yon pèkizisyon fèt, nan okenn dosye an #Haiti.

Tandiske lè w gade an Frans 🇫🇷, menm moun ki kondane konn toujou rete an libète, avan yo mete yo nan prizon.

Menm nan ka krim kote moun mouri, si akize a pagen kazye kriminèl, lajitis bay li chans rete an libète jiskaske pwosè fini, paske libète sakre.

An Haiti, nou plis motive pa mete moun nan prizon. Gad sa ki rive Godson Aurelus.

Lejitimite lajistis depann de justès anprizonman yo.

Mwen panse ke nou abize twòp de «emprisonnement préventif». Lè li fèt konsa, li parèt tankou achanman kont yon moun.

Map gade nan dosye pedofil yo. Yonn nan pi gwo pwoblèm ki gen Haiti, jij yo refize fè pèkizisyon, sezi òdinatè ak dosye akize a pou chache prèv an pwofondè.

Tandiske nan tout peyi, depi w gen alegasyon pedofil, reyaksyon lajistis se pèkizisyon, pou anpeche yo efase prèv, pou ede konsève foto ak tout dokiman ki pwouve abi seksyèl yo.

Yon GWO jij enstriksyon nan Pòtoprens te menm di yon blan meriken yo akize : « Sèlman, w di se pa vre! Si mwen ale lakay w, epi mwen wè lekontrè, wap gen anpil problèm avè’m wi.»

Gen moun ki kontan deske sa rive Delege Antonio ki se advèsè politik yo, gen lòt se paske misye te fè arete Zephirin. Men, reflechi yon moman! Ki garanti w gen si yon jij ka mete yon sitwayen nan prizon fasil konsa?

Si yon jij ka anprizone reprezantan Prezidan ki gen adrès, ki nan biwo chak jou ki vle di li konnen kote pou’l jwenn li, ki pa kouri kite peyi a ak li mete entèdiksyon depa, kont li, e w menm senp sitwayen? Ki garanti w gen devan pouvwa jij enstriksyon sa yo?

Nan liv “A Higher loyalty” ke James Comey Jr., yon ansyen Direktè FBI ekri. Misye di : «menm lè w gen prèv ke enfraksyon an komèt, w dwe ka pwouve ke moun nan te konnen li tap vyole lalwa lè li tap komèt li.»

Yon fason pou montre’n nivo reskonsabilite yon ankèt lajistis.

Pagay la paka tikrik tikrak se entèdiksyon depa, prizon prevantif. Epi okenn kondanasyon, paske dosye yo vid. Chak fwa, w tande pakè kase, oubyen dife..

Lajitis nan peyi sa bezwen yon “Direction de l’Administration de la preuve”.. yon jij pou verifye prèv jij enstriksyon yo gen.

#LeReCit

https://twitter.com/reseaucitadelle/status/1128063700445876228?s=2

Arestasyon Delege Antonio Jules, Gwo lit enflyans pou pouvwa nan Nò peyi-a.-


Fason Komisè gouvènman Okap la konbat demand libète Delege Antonio Jules te fè a, jistifye tout analyz #LeReCit te fè nan teks sa nou te piblye senmenn pase sou dosye CAFE TRIO a : « Lit enflyans ant zanmi Prezidan Jovenel ki bezwen Delegasyon Nò a, lakòz yo pyeje Delege Antonio. » 
Malè pou yon militan #PHTK #TETKALE ki panse yap ka fè fas kare ak Gwo zanmi prezidan Jovenel yo.

Sa fè kek ane depi analyz toujou tonbe jis. Bagay fè anpil moun rayi nou. #LeReCit


Sa se teks nou te piblye senmenn pase👇🏾👇🏾👇🏾
————-
Mwen sot li yon trak sou gwoup WhatsApp kote yon moun ap denonse pèsekisyon politik kont Delege Antonio Jules. Man trak sa, yo akize Youri, yon manb CSPJ ak yon jij enstriksyon Okap.

Bon, eske moun pouvwa sa yo pa wont?

TET KALE se dan pouri pou la jistis? Aristid ak Lavalas gen òdonans kont yo pou asasina Jean Dominique, pagen yon moun ki ka fouti arete yo ni mete entèdiksyon depa kont yo. Yo chaje dosye kidnapin, dwòg, asasina, trafik zam...men okenn moun pa ka mete yo nan prizon.

Nèg TETKALE yo telman konpòte yo tankou yon bann ti jwisè saf, moun ki pat kwè yo tap jann gen pouvwa ak lajan nan lavi, bagay sa lakòz yo pa fouti chita pou jere okenn dosye, ni planifye anyen.
Yo nan reyiniyon tout jounen ap pale de yon bann koze epi yo pa menm ka wè si yap konplote kont yo.

Youri Latortue pase tout tan nan mitan yo ap koute tout sa yo gen entansyon fè, chache konnen sa yap regle, epi fè montaj ak konplo kont yo.
Jodia li pran pòz AAA divize, yon fason pou li nan pouvwa ak nan opozisyon an menm tan.

Mwen menm Cyrus, depi oktòb 2013 mwen konprann mòd fonksyònman majorite moun TETKALE sa yo ki se yon bann kanibal san ideyolojii, ki pap ezite yon segond pou fè konplo kont moun kap defann yo pou kraze yo. Yap detri’w pa jalouzi pou pouvwa, pou lajan ak pou yon seri fanm fatige ki chanje kan apre ansyen nèg yo Lavalas pa kanpe sou anyen.

Se yon bann pate-kwè, arivis, moun kap chache relasyon boujwa salòp, ki refize chita pou planifye ni jere okenn dosye.

W gen pou’w tande yo rive akize prezidan Jovenel nan bagay Cafe Trio sa.. Paske nèg pouvwa sa jwe ak tout dosye, yo kite tout bagay trennen pouri, apre sa yap plenyen sou rezo sosyo oubyen nan radyo pi mal pase opozisyon.

Moun sa yo bay depi!

-Ansyen DGPNH Godson Aurelus ki tap ede konbat kidnapin, ensekirite ak anpeche anakopopilis kapote Martelly pran 3 mwa prizon, apre sa w tande li pa koupab. Sa rive sou pouvwa TETKALE li tap ede a. Menm lè se travay lapolis ke li tap fè, pouvwa TETKALE te benefisye twòp de devouman li pou kite yo fè’l enjistis. Kretin TETKALE yo pa konpran si se strateji entimidasyon lenmi yo ap fè, yon fason pou demontre tout ofisye PNH yo ka mete yo nan prizon lè yo vle, eke TETKALE paka defann yo.

Moun sa yo kite Youri pran kontwòl jistis la. Pandan yap danse nan bal Sweet Miky ak nan kanaval, Youri mete yon bann moun nan sistèm jistis la. Bagay sa yo pa ekri nan okenn liv politik... se TETKALE ki mal konsa.

Pou fini, w ka di sa w vle kont jij la, men kote Pakè a? Ki sa ki nan rapò ankèt préliminè a? Kote’m chita la mwen konnen enflyans Pitit Desalin, Lavalas, Bell Angelot, sou jistis Okap. Se pa san rezon yon seri nèg kap kraze brize nan depatman an, boule traktè, pa janm gen manda kont yo. Pouvwa a tèlman ap voye move siyal sou fòm insosyans, moun nan lajistis nan Nò pè pran reskonsabilite an favè li pou yo pa gen pwoblèm pi devan.

Jodia, y’ap vin plenyen. Yo chita, yo pap jere anyen politik, epi yo sezi lè yo rive sou yo. Depi 2011, yon pakèt nèg kap fè kòb nan pouvwa TETKALE plis flate Aristide ak Lavalas ak lide pou jere lè pouvwa tonbe tan pou yo jere militan ak pouvwa ki mete yo la. Anplis, gen yon obsesyon jere chimè ak chèf gang.

Mwen menm, depi apre moun TETKALE nan Palè nasyonal te fin fè konplo ak Justin pou antere’m tou vivan ak koze gaz nan lise Okap la, mwen pridan ak moun sa yo. Yo te prefere fè konplo ak Justin kont mwen ki tap di yo verite sou gagòt nan kit eskolè ak pwogram PSUGO. Yo telman pa wè lwen, yo pat ka konprann enpòtans travay mwen tap fè a. Yo te prefere detri’m pou kit skolè ak lajan lekòl gratis. Gen yon bann ipokrit ki anba anba tap tann rezilta konplo a ak lide si’m pa la ya jwenn yon lis espas.

Pa sezi si gen nan moun nan pouvwa sa ki kontan paske delege Antonio pran nan cho ak desizyon jij la. Yo plis ap goumen pou ti goud sal ak pouvwa leta pòv delagasyin ap jere a tan yo gade ki sa kap fèt, kisa ki ka fèt, kòman yo kontribye.

Sa nap gade la se negasyon politik!


#LeReCit

https://www.facebook.com/LeRecitHaiti/videos/2382674025152299/

vendredi 10 mai 2019

Des mesures efficaces contre les abus selon le cardinal Ouellet.-

Des mesures efficaces contre les abus selon le cardinal Ouellet.-

Le préfet de la Congrégation pour les Évêques présente le Motu proprio sur les nouvelles procédures de lutte contre les abus dans l'Église : les normes, voulues par le Pape François, sont le fruit du sommet de février au Vatican, auquel les présidents des conférences épiscopales du monde entier ont participé.

Entretien réalisé par Sergio Centofanti - Cité du Vatican

Le Motu proprio Vos estis lux mundi se veut une réponse universelle et concrète au phénomène des abus : le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les Évêques, l'affirme à Vatican News. Il explique les principales nouveautés du texte, fruit d'une vaste collaboration ecclésiale.

Éminence, comment ce document est-il né ?

"Nous pouvons considérer le Motu proprio Vos estis lux mundi comme l'un des fruits de la rencontre sur la protection des mineurs convoquée par le Pape François au Vatican en février dernier, à laquelle ont participé les présidents ou représentants de toutes les conférences épiscopales du monde - avec les chefs des départements de la Curie romaine -. A plusieurs reprises, le Saint-Père a dit, en préparant cette rencontre synodale, qu'il voulait du concret et de l'efficacité, afin que chaque évêque ou supérieur religieux quitte Rome en ayant bien en tête ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce nouveau document établit des procédures nouvelles et efficaces pour lutter contre le fléau des abus.

Dans quelle mesure l'expérience acquise dans les affaires les plus récentes impliquant divers pays du monde sur différents continents a-t-elle influencé la composition du document ?

"L'expérience douloureuse vécue ces dernières années a beaucoup appris et ce Motu proprio en tient évidemment compte. Mais je voudrais souligner sa valeur universelle : il serait erroné d'y voir une réponse provoquée par telle ou telle affaire. Le phénomène est mondial et la réponse doit être universelle et, comme le dit le Pape, concrète. Le Pape l'a voulue, il a été étudiée et construite avec l'aide et l'assistance de ses collaborateurs de la Curie, en écoutant aussi la parole à la fois des participants à la rencontre de février et de différents diocèses. Cette réponse a été élaborée dans un esprit de collaboration".

Quelles sont les principales nouveautés ?

"Tout d'abord, l'obligation pour chaque diocèse de l'Église catholique de se doter de procédures stables et facilement accessibles au public pour présenter des signalements relatifs à des abus. Puis l'obligation pour tous les clercs, religieux et religieuses qui prennent connaissance d'un abus ou d'un cas de couverture d'abus, de le signaler à l'évêque ou au supérieur religieux. Il est également significatif qu'en plus de l'abus de mineurs et d'adultes vulnérables, le texte fait également référence au harcèlement ou à la violence pour abus d'autorité, ce qui inclut notamment dans la normative les abus de religieux par des clercs ou d'étudiants ou d'étudiants par leurs supérieurs. En outre, il convient de noter que ceux qui transmettent un signalement ne peuvent faire l'objet de préjugés, de représailles ou de discrimination. Enfin et surtout, c'est la codification de la procédure qui appelle les évêques et les supérieurs religieux à rendre compte de leurs actes, non seulement en cas d'abus qu'ils auraient eux-mêmes commis, mais aussi en cas d'omissions visant à s'immiscer ou à éluder des enquêtes civiles ou canoniques, administratives ou pénales contre un religieux ou un religieux qui a abusé. Enfin, les normes prévoient une collaboration plus étroite entre les dicastères : c'est un signe de la nécessité, de notre part au sein de la Curie, non seulement de mieux servir les diocèses et les instituts religieux dans le monde, mais de mieux collaborer entre nous ".

L'obligation de signalement pour les clercs peut-elle entraîner une augmentation des dénonciations et des calomnies à l'égard de personnes innocentes ?

"Lorsque l'on crée un système de règles et de procédures - conçu pour bien faire les choses et pour les améliorer - il y a toujours le risque que quelqu'un puisse en faire un mauvais usage. Mais nous ne pouvons pas refuser de faire ce qu'il faut simplement parce qu'on pourrait occasionnellement l'exploiter. Ensuite, je ne crois pas que le système mis en place incite à cela, mais nous devons veiller à ce que cela ne se produise pas. Nous devons également nous rappeler que le Motu proprio établit les procédures de signalement et de vérification en fixant un calendrier strict et précis, avec des résultats fiables, également avec l'aide d'experts laïcs, précisément dans l'intérêt non seulement des victimes mais aussi de la personne visée à laquelle s'applique la présomption d'innocence. La personne qui signale de bonne foi est protégée, tandis que la personne qui invente de fausses accusations devra en répondre".

Éminence, avec la publication de ce Motu proprio, les évêques devront-ils se sentir sous observation ou sous suspicion ?

"Absolument pas. Rappelons tout d'abord qu'avec ce document, nous ne demandons pas plus que ce que nos prêtres nous demandent depuis des années et ce fait touche à un sujet auquel le Pape tient fermement : non seulement il ne doit pas y avoir de cléricalisme, mais pas même un "élitisme" parmi nous. Nous disons depuis des années que les prêtres doivent s'adapter à certaines règles strictes, alors pourquoi les évêques et les autres membres de la hiérarchie ecclésiastique ne devraient-ils pas le faire ? Il ne s'agit pas uniquement d'une loi, mais d'une responsabilité profonde. Nous savons que grâce à Dieu, pratiquement tous les évêques, comme les prêtres et les religieux, sont des hommes qui essaient de suivre l'exemple de Jésus-Christ dans leur vie quotidienne en témoignant de son Évangile. Mais là où il y a une difficulté, nous devons l'affronter, surtout si elle implique un évêque. Les successeurs des apôtres ainsi que les supérieurs religieux ont une responsabilité particulière dans la garde du troupeau qui leur est confié et si quelqu'un n'agit pas selon la vérité et la justice en mettant en premier lieu la protection des mineurs et leur foi, il doit en rendre compte.

Pouvez-vous nous expliquer le nouveau rôle de l'archevêque métropolitain dans les enquêtes ?

"Le Saint-Siège, en confiant au Métropolite l'enquête préalable des signalements qui semblent avoir un certain fondement, implique et responsabilise l'Église locale. Comme toujours dans l'Église, on procède à des réformes et à des innovations importantes comme celle dont nous parlons, mais toujours dans la continuité de la tradition. Nous pouvons donc rappeler ici que ce nouveau mandat au Métropolite par le dicastère de la Curie romaine compétente de la phase d'enquête préalable s'inscrit d'une certaine manière dans une tradition du Saint-Siège qui envoie un évêque extérieur comme "visiteur apostolique" pour effectuer une enquête et des des vérifications au sein d'un diocèse. Enfin, je voudrais faire remarquer que si la figure du métropolite joue un rôle très important, et pour les signalements un rôle essentiel, dès lors qu'un métropolite particulier n'est pas apte à ouvrir une enquête (par exemple en cas de conflit d'intérêts), le dicastère compétent reste toujours libre de nommer une autre figure ecclésiastique".

Une dernière question : pouvez-vous nous expliquer le rôle des laïcs envisagé dans ce texte ?

"Les enquêtes que nous menons concernent une collecte minutieuse d'informations sur des faits, souvent dans des circonstances difficiles, ce qui implique l'examen d'appareils électroniques, la consultation de psychologues et de médecins, ainsi qu'une connaissance spécifique du droit, etc. Il s'agit de matières et d'activités qui demandent des compétences et un professionnalisme exercés par des laïcs. Il n'y a donc aucune raison de les exclure d'un rôle important dans l'examen de ces questions. Parfois j'ai l'impression de percevoir une certaine "nervosité" chez quelques prêtres qui se sentent "mis à l'écart" à cause du rôle confié aux laïcs. Mais cette nervosité ne me semble pas justifiée. Naturellement, la responsabilité de la synthèse des résultats de l'enquête et d'exprimer un avis conclusif reste du ressort de l'évêque chargé de l'enquête".

mercredi 8 mai 2019

Mise en accusation des membres de la Cour des Comptes: une soixantaine de députés accusent la CSC/CA d’avoir violé la constitution.-


Juno7 Published 8 mai 201 
By Pierre Lunick Revange

Un autre dossier vient bouleverser la république. La mise en accusation des conseillers et magistrats de la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif par la chambre des députés.

En effet, le 2 mai 2019, une soixantaine de députés ont écrit au Président de ladite chambre soumettant à son attention des faits constitutifs systématiques de violation de la constitution en vigueur et des lois de la République par les membres de la CSC/CA: Nonie Henriette Mathieu, Jean Ariel Joseph , Arol Elie , Marie France Mondesir , Pierre Volmar Demesyeux Saint Juste Monprevil , Mehu Melius Garçon , Robert Fritz Paul , Neltha Fethière et Rogavil Boisguené.

Les députés accusateurs vous demandent de prendre toutes les dispositions qui s’imposent aux fins de permettre à la chambre des députés co-dépositaires de la souveraineté nationale de statuer toutes affaires cessantes sur la présente en prononçant la mise en accusation des membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif », lit-on dans ce document.

« Une fois destitués de leurs fonctions, ils seront traduits devant les tribunaux de Droits communs pour répondre des faits qui leurs sont reprochés », poursuivent les parlementaires dans cette correspondance signée entre autres par les députés Ketel Jean Philippe, Rodny Charles, Jacques Dulorier,Samuel D’Haïti ,Manès Louis,Tanis Tortius , Roger Millien.

Soulignons que cette demande de mise en accusation intervient à un moment où la CSC/CA met les bouchées doubles pour soumettre son rapport définitif sur la gestion et l’utilisation des fonds du programme d’aide au développement PetroCaribe; programme pour lequel les élus reprochent à la Cour de n’avoir pas protégé les intérêts de l’État via la validation de certains contrats qui ne respectent pas les normes de passassion de marché.


https://info.juno7.ht/mise-en-accusation-des-membres-de-la-cour-des-comptes-une-soixantaine-de-deputes-accusent-la-csc-ca-davoir-viole-la-constitution/

mercredi 1 mai 2019

Julian Assange convicted to 50 weeks in British prison following his dramatic expulsion from Ecuadorian embassy.-

Julian Assange convicted to 50 weeks in British prison following his dramatic expulsion from Ecuadorian embassy.-

Alexandra Ma

WikiLeaks founder Julian Assange has been sentenced to 50 weeks in British prison for breaching bail conditions seven years ago.

Assange received the maximum sentence of one year at Southwark Crown Court, London, on Wednesday.

He faces a separate court hearing over extradition to the US on Thursday. The US requested his extradition earlier this month and charged him to hack classified US government computers, in a document that named US Army intelligence analyst Chelsea Manning.

Assange's hearing came just under three weeks after his dramatic expulsion and arrest at the Ecaudorean embassy in west London, where he had been living since 2012.

He arrived to court by prison van, clean shaven and holding up a fist in a defiant pose. His appearance was a stark contrast to his dishevelled look as he was dragged out of the embassy earlier this month.

There had been a warrant issued for Assange's arrest in the UK since June 29, 2012, after he failed to appear in court to face charges of sexual misconduct in Sweden, which he denies.

Though Swedish prosecutors dropped the investigation against him in 2017, he was also wanted for breaching his prior bail conditions in the UK.

Assange's lawyer argued in court on Wednesday that Assange feared extradition to the US during his stay in the Ecaudorean embassy.

Assange's supporters gathered outside Southwark Crown Court, carrying signs like "No extradition" and "Hands off Assange: Don't shoot the messenger."