Follow by Email / Suivez nous par Email.-

dimanche 18 août 2019

“Zone Métropolitaine du Nord”…Kesnel Pharel suspecté de plagiat par @ReseauCitadelle.-

“Zone Métropolitaine du Nord”…Kesnel Pharel suspecté de plagiat par @ReseauCitadelle.-

[ Avant de chercher à nous rabaisser, Kesner Pharel doit au moins reconnaitre qu’il a puisé dans ces deux textes de @ReseauCitadelle #LeReCit :
- Pour l’aménagement de la ZONE MÉTROPOLITAINE DU NORD. (1) http://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/02/pour-lamenagement-de-la-zone.html


- ReseauCitadelle ap pataje ak nou lide pou konstri “Zone Metropolitaine du Nord”. (2) https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/02/reseaucitadelle-ap-pataje-ak-nou-lide.html ]

A l'émission INVESTIR, du samedi 17 aout 2019, présentée par Monsieur Kesner Pharel sur Radio Métropole, au lieu de se contenter d’expliquer ses intentions, l’économiste a insulté les opprimés du Nord qui exercent leur devoir légitime de vigilance et de prudence face aux colons internes d'#Haiti, basés à Port-au-Prince, la capitale haïtienne.

Le propagandiste de la bourgeoisie neoféodale, monopoliste et anti-nationale, n’a rien apporté de nouveau. Il n’a fait que reprendre nos idées publiées dans les textes : “ReseauCitadelle ap pataje ak nou lide pou konstri “Zone Metropolitaine du Nord” et "Pour l’aménagement de la ZONE MÉTROPOLITAINE DU NORD” que nous avions publié respectivement le jeudi 15 février 2018 et le samedi 17 février 2018; et, comme d’habitude, il s’est barricadé derrière les données de l’Institut Haitien de Statistique (IHSI).

Le type est incapable de comprendre que ses analyses resteront toujours bâclées, aussi longtemps qu’il refuse de considérer le contexte historique global de cette économie imposée par une bourgeoisie anti-nationale de colonisation interne, qui refuse tout effort de production nationale.

Le danger avec Kesner Pharel, c’est de parler aux habitants de régions et à la population en général comme si tout dépendait d’eux; passant sous silence les mécanismes de domination, de colonisation intérieure, de centralisation excessive, ce mercantilisme intérieur mis en place par la classe dominante qui paralyse le développement national.

Un lavage de cerveau qui empêche au peuple haitien de se concentrer sur l’essentiel du combat, à savoir : l’obligation historique de contraindre la bourgeoisie haïtienne à se moderniser.

Ceux qui ont conseillé à Monsieur Kesner Pharel d’insulter @ReseauCitadelle et les victimes, l’ont induit en erreur. Car, l’opinion publique a observé ses efforts pour expliquer gentiment "comment le Tweet de Carel Pedre lui parait compréhensible et à la mode”, une sorte de solidarité entre affranchis originaires de province, ces parvenus qui se sont faits accepter dans la cour des "grands", alors qu’il a osé se montrer agressif et arrogant contre ceux qu’il croit être de petits gens de province.

En tout cas, la tache ne sera plus facile pour Kesner Pharel. Le temps des palabres est terminé. Il sera obligé d’abandonner cette pratique manipulatrice, simpliste et sophiste consistant à noyer la réalité socio-économique neoféodale d’Haiti dans des données statistiques, des rapports du FMI et de la Banque Mondiale; afin de donner au peuple un sentiment de culpabilité ou fataliste indispensable à la tranquillité des pirates de la classe dominante.

Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti
#LeReCit @Reseaucitadelle
WhatsApp : 509-3686-9669
reseaucitadelle@yahoo.fr

Nous vous invitons à relire notre texte publié en créole sur la nécessité d’une "Zone Métropole du Nord”

1 - Pour l’aménagement de la ZONE MÉTROPOLITAINE DU NORD. http://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/02/pour-lamenagement-de-la-zone.html

2 - ReseauCitadelle ap pataje ak nou lide pou konstri “Zone Metropolitaine du Nord”.
https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/02/reseaucitadelle-ap-pataje-ak-nou-lide.html

———————
(1) http://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/02/pour-lamenagement-de-la-zone.html

Pour l’aménagement de la ZONE MÉTROPOLITAINE DU NORD.-

1- Pour sauver la ville historique du Cap-Haitien de la pression démographique et protéger son bord de mer paradisiaque,

2- pour une meilleure qualité de vie dans un espace moderne, bien aménagé,

3- pour le développement du tourisme et en vue d’accueillir des ressortissants haïtiens qui souhaitent retourner dans leur pays dans un cadre de vie adéquat,

4- en vue de développer un “espace économique Nord” dynamique capable de générer des emplois, par une meilleure circulation des biens, des services et des personnes, #LeReCit, @ReseauCitadelle, propose la création de la ZONE MÉTROPOLITAINE DU NORD, en passant par le développement des localités de la plaine, leur inter-connection et la fourniture des services de base.

Cyrus Sibert —WhatsApp: 509-3686-9669

(2)https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/02/reseaucitadelle-ap-pataje-ak-nou-lide.html

ReseauCitadelle ap pataje ak nou lide pou konstri “Zone Metropolitaine du Nord”.- #LeReCit

Wout Labadi se yon bèl reyalizasyon. Depi 1986 nou tande Macajou Médard (dèfen) ap goumen pou wout sa konstri, yon fason pou touris ka desann na vil Okap. Se konsa gen òganizasyon popilè pou defann enterè bandinò ki goumen ak revandikasyon sa jiskaske depite Kenston Jean-Baptiste nan yon rankont nan Palè Nasyonal ak Prezidan Martelly ak Premye minis Lamothe nan lane 2013 poze konstriksyon wout Labadi ak reyabilitasyon plas Notre Dame Okap kòm kondisyon pou’l sipòte pouvwa TET-KALE a.
(Menm jan nou renmen kritike lè yo fè mal, nou dwe gen kouraj di sa yo fè ki byen)

Jodi-a wout la fèt. Se bèl bagay pou moun Labadi ak pou touris desann nan vil Okap.

Men wout sa kapab reprezante yon pwoblèm si otorite yo pa pran reskonsabilite yo. Map pale de Kazèk, majistra, depite ak senatè.

Paske wout Labadi sa pral atire anpil konstriksyon nan mòn Bandinò ak Labadi. Si bagay sa bay bidonvil, se yon sitiyasyon ki ka lakòz degradasyon anviwònman, epi reprezante yon gwo danje pou sit “Koko Beach" kote Konpayi Royal Caribbean ap resevwa plizyè milye touris chak senmenn epi pote plizyè milyon dola vèt nan kès leta.

Ki sa ki pou fèt:

1- Prezidan Jovenel Moise dwe depeche yon brigad pwotekstyon anviwònman pou siveye flan mòn Okap.

2- Otorite yo dwe profite de “Karavann Chanjman” pou kreye sa nou rele yon “Zone Metropole du Nord” ki ap rive fèt nan entèkoneksyon tout ti vil nan Plèn Nò a, tankou : Grand-pré, Cadush, Milot, Robillard, Ducos, Labryère, Acul du Nord, Camp-Louis, Plaine du Nord, Balan, Morne-Rouge, Lory, Carrefour des Pères, LaRue, Galman-du-plat, Quatier-Morin ak Limonade.

3- Entèkoneksyon vle di :
a) Fè wout asfalte pou moun ka sikile nan zòn sa yo;
b) Pase kouran elektrik nan tout lokalite sa yo;
c) Kadrye zòn sa ak pòs polis pou bon sekirite;
d) Mete dlo pou moun nan zòn sa yo;
e) Amenaje teritwa zòn sa nan delimite kote moun ka konstri kay, jaden, ak espas pou espò ak lwazi;
f) Ranfòse lekòl nan lokalite sa yo;
g) Asire yon sistèm transpò piblik ki travay 20 sou 24 pou asire deplasman moun nan zòn sa yo;
h) Devlope lopital ak lòt sèvis sante nan espas sa.

4- Entèdi nouvo lekòl louvri andedan vil Okap;

5- Entèdi konstriksyon nan mòn Okap;

6- Mete an plas yon plan pou konstri kay epi deplase moun ki konstri mal nan tèt mòn ak bò lanmè vil Okap;

7- Rekipere tout espas tankou plas Ri 3, zòn Shada, espas Larivyè Odikap kapab sèvi pou lwazi, restoran disko, touris, elatriye.

8- Konstri yon lòt mache pou “Zone Metropolitaine Nord” a epi fè Mache Clugny tounen yon mache touris, fwi ak legim.

9- Konstri yon simityè pou zòn Metropolitaine sa epi konsève simityè ri 3 pou memwa vil la.

10- Reyabilite baraj Karakòl nan GranRivyè ak baraj Latanery pou gen plis kouran epi tou ranfòse agrikilti nan espas “Metropolitaine du Nord” sa.

Se konsa nou kapab eksplwate “Karavann Chanjman” epi pwoteje kot vil Okap ki se espas pou nou devlope touris.

N’ap ka reyamenaje sit touristik tankou Fò Magny nan 90, fò Picolet nan Rival, Bwa Kayiman, Charrier, Vètye, ak yon bèl istwa pou pèmet touris vizite epi konprann gwo listwa nou menm pèp aysyen pandan n’ap fè yo peye lajan ki rezonab. (Nou dwe sispann mande pri ki twò chè epi ki pa fè sans. M’ap mande si leta pa ta dwe fikse pri nan domèn touristik tèlman aysyen mande blan twòp lajan epi dekouraje touris etranje)

Lide “Zone Metropolitaine du Nord” sa pra'l retire presyon demografik sou ansyèn vil Okap. Paske se pa nan kraze kay sèlman nou pral rezoud pwoblèm sa, solisyon an pase nan planifye, amenaje epi ranfòse tou. Otorite yo dwe konprann ke gen yon gwo pwoblèm lojman nan peyi d’Ayiti. Popilasyon an ogmante, gen anpil jenn ki bezwen gen pwòp kay yo. Nan ti zòn sa mwen sot di nou ka fè yon “Zone Metropolitaine du Nord” li ap pran anviwon 30 minit pou soti nan yon lokalite ale nan yon lòt. Kidonk, depi gen amenajman, yon moun ap byen kontan rete Camp Louise epi ale nan travay Okap chak maten. Depi gen sekirite, se yon flann pou kite Okap ale dòmi lakay w Acul-du-Nord, Cadush oubyen, Ducos, Robillard.

Vil Okap menase pa tranbleman tè ak tsunami. Nou dwe reyamenaje’l ak lide devlòpman yon zone “Metropolitaine Nord”. Prezidan Jovenel pa pè angaje gwo pwojè, nou dwe profite de manda li a epi mande’l kòmanse travay nan sans sa, san pèdi tan.

Cyrus Sibert, Okap, Ayiti
#LeReCit @Reseaucitadelle
WhatsApp : 509-3686-9669
reseaucitadelle@yahoo.fr

https://www.facebook.com/LeRecitHaiti/posts/10157266167959478


Aucun commentaire: